El nostre Centre en Barcelona

Un estudi audiològic complet i fiable és la base imprescindible per prendre una decisió correcta sobre el que necessita cada pacient: audiòfons, implants coclears, implant d’oïda mitjana, sistemes de freqüència modulada, ajudes auditives per a la televisió i telèfon, etc… Per aixó comptem amb el millor equipament i l’última tecnologia disponible.

Realitzem estudis audiològics infantils, audiometries tonal i verbal, impedanciometria i videotoscòpia. Fem l’adaptació i programació d’audiòfons de totes les marques. Adaptem ajudes tècniques compatibles amb audiòfons, implants coclerars i implants d’oïda mitjana.

rvalfa-barcelona2

sala-barcelona

rvalfa-barcelona